Катедра в Софийски университет "Климент Охридски". Информация за настоящи преподаватели и докторанти и препратки към техни трудове.
Онлайн уроци, тестове и упражнения за ученици от 1.-4. клас.
Електронно съдържание към предмета Информационни технологии за 5.-10. клас.
Студентска социална мрежа.
Училище за хип-хоп и съвременни улични танци.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Департамент към Софийски университет "Св. Климент Охридски" за обучение по български език на чужди студенти.
Мащабен международен проект, имащ за цел да популяризира и съхрани хилядолетната история и културно наследство на Европа и Азия.
Проект за интеграция на ромските деца и ученици чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование.