Онлайн курсове за уеб дизайн и компютърно програмиране.
Образoвателна платформа с конкурсен характер, целяща да запознае младите хора (13-19 г.) с магията да правиш кино по нестандартен, но достъпен начин.
Виртуален център за приобщаващо образование. Предоставя информация и ресурси за подкрепа на деца със специфични обучителни трудности.
Статии, книги и други ресурси в помощ на семействата, обучаващи своите деца в домовете си.
Платформа на училищата в Европа, даваща възможност за сътрудничество между учители и ученици. Представя образователно съдържание.
В помощ на учениците от 5., 6. и 7. клас в подготовката им по български език.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Мрежа от основни и средни училища, обединени от идеята за възпитание на младите хора чрез изкуство.
Уроци по програмиране.
Информация за университетите в България.