Театрално студио при Младежки център, Хасково. Информация за премиери, формации, постановки, проекти, фестивали.
Литературни четения на авторски материали в Арт-Хостел.
Съвременно българско изкуство. Видео/аудио архив.
Архитектурни проекти и дизайн от млади архитекти.
Проект, целящ активизиране на научно-изследователската дейност на студенти, докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности.
Художник, галерия.
Информация относно възможностите на програмата на Европейския съюз „Култура” 2007–2013.
Новини, проекти, каталози, детска библиотека, е-библиотека.
Неформална организация на студенти от специалност Европеистика на Русенския университет “Ангел Кънчев”.
Национален фонд „Култура“ e българска организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.