Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Арт галерия. Творчески биографии на автори, галерия колекции, информация за събития и проекти.
Съвременен танцов спектакъл.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Асоциация за съхранение, развитие, представяне и популяризиране на българското изкуство. Организира Международния панаир на занаятите и изкуствата във Варна.
Онлайн медия за положителни новини, успешни практики, ценни съвети, вдъхновяващи идеи. Информация за фондацията и нейните проекти.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Българо-италиански проекти в областта на книгоиздаването, специализираните преводи и ПР дейностите.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.