Дневник с произведенията от проект "Когато стойностите придобиват образи".
Издание за медийни изкуства.
Арт проекти в областта на новите медии - фотография, видео, изпълнение, монтаж и ланд арт. Подкрепа на диалога между артистите. Архив на арт събития.
Проект на Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Сдружение. Събира творци, вдъхновени от идеи за артистични интердисциплинарни намеси в градската среда.
Проект. Предоставя "площ", необременена от съдържание и принадлежност. Отразява артистична интерпретация на живота днес.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Арт галерия. Творчески биографии на автори, галерия колекции, информация за събития и проекти.