Портал за психодрама и действени методи.
Курсове и семинари. Статии по смехотерапия и самоусъвършенстване.
Център за личностно развитие.
Място за въпроси, споделяне и консултации по въпросите на психологията, психотерапията и психиатрията. Тестове.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Сайт на Даниела Стоянова за аналитична психотерапия.