Дневник на Александра Костова с разсеяните й записки за (повече или по-малко) важни за нея хора и неща.
Издание на Централния управителен съвет на Българския национален фронт - организация на българската емигрантска общност в Америка и Канада. Архив в pdf.
Блог за литература и публицистика.
Блог за софтуер, книги и политика.
Блог на Иван Стамболов за размисли, публицистика и реклами.
Блог на Иво Беров за публицистика.
Статии и разкази от Кръстьо Йорданов.
Блог с публицистика на Илия Марков.
За блогосферата, средата и хората.