Галерия на скулпторката Дона Стоянова.
Малка пластика и интериорен дизайн.
Изобразително изкуство, езотерика, поезия.
Скулптурен парк Илинденци. Проекти, творчески практики.
Арт галерия за българско изобразително изкуство.
Художник, галерия.
Скулптура, графика, рисунки.
Художник, галерия. Живопис, скулптура.
Движение за запазване, реставриране и поддържане на архитектурните комплекси в Димитровград, както и за създаване на Открит музей на скулптурни паметници от епохата на социализма.
Скулптор, галерия, проекти.