Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Международно издание. Съдържа публикации на философи от Балканския регион. Платен достъп.
Електронно списание с рецензирани статии и с отворен достъп. Издание на Асоциацията на българските археолози.
Списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура.
Място, където се разказват истории и се разкриват истини.
Публикува различни по жанр и стил театрални материали.
Периодично издание на литературна група "Нова социална поезия". Представя поезия, проза и критични статии.
Официално издание на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Трибуна за дискусии и обмен на научни идеи и резултати в областта на историческата и на географска науки.
Автобиография, книги, преводи и интервюта.
Списание, което представя реализирали се българи чрез интервюта и разкази за техния живот и таланти.