Патриотичен алкохолизъм: хумор, стихове, статии.
Блог на Ваня Константинова.
Живопис, фотография, скулптура, акварел, графика, рисунки; стихове.
Сайтътъ съдържа разскази, опити за стиховье, мудри мисли и поученiа, които ще да спомогнатъ на возприемчивите умовье по-леко да преминатъ презъ приключението, наречено Животъ.
Сайт за лично творчество: поезия, проза, статии, творби на млади хора.