Стихове от Несрин Исмаил.
Блог на Цветелина Савкова - стихове.
Стихове, преводи. Блог.
Блог на Деница Райкова за преводи и собствено творчество.
Блог на Иванка Могилска. Стихове, разкази, приказки.
Стихове. Информация за изминали и предстоящи поетични събития.
Клуб за поезия, романтика и любов.
Любовна лирика и проэа.