Блог със стихове на поетесата.
Блог с поезия на Яна Монева.
Блог със стихове от Надежда Искрова.
Блог на Славимир Генчев за поезия и публицистика.
Блог на Красимир Едрев за поезия.
Блог на Валери Станков за поезия.
Блог за авторска поезия на Божидар Пангелов.
Критически погледи, стихове, кратки форми от Ваня Стефанова.