Дневник с произведенията от проект "Когато стойностите придобиват образи".
Галерия с произведения на Юлиана Добрикова - български художник, който работи във Виена, Австрия.
Арт проекти в областта на новите медии - фотография, видео, изпълнение, монтаж и ланд арт. Подкрепа на диалога между артистите. Архив на арт събития.
Информация за условията за участие и журиране в Салона, архив със селектирани и наградени творби от стари салони.
Фотограф. Галерия рекламна фотография.
Изложба мащабни композиции от фотограми на Калина Терзиева и Райна Власковска.
Сценограф. Галерия обекти, фотографии, видео арт, инсталации, информация за идеи и проекти.
Project GARG e неконвенционална формация, пресъздаваща света около нас със средствата на експерименталните визуални изкуства.
Фотограф. Галерия художествена фотография и арт проекти.
Репортажна фотография.