Блог на Е. Трифонова за фотография, дизайн и други изкуства.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Блог с фотографии на Ясмина.
Виртуално и реално пространство за визуални изкуства.
Фотограф. Галерия с модна фотография и откъси от видеоклипове и филми, на които е режисьор.
Висококачествена цифрова фотография и оригинални картини.
Фотограф. Галерия портретна фотография.
Списание за фотография и други визуални изкуства.
Фотограф. Галерия модна, рекламна и едиториал фотография.