1. Автори (13)
Блог на Христо Стоев с размисли, естетически реакции, импресии, експресии и литературни опити.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Курс на проф. Цочо Бояджиев и ас. Гергана Динева върху "За обособените субстанции" от Тома от Аквино.
Неправителствена академична организация. Дейности, печатен орган, връзки.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Изследователски семинар на Катедра Философия на СУ "Свети Климент Охридски".
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
Анархизъм - теория, история и практика.
Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.