Блог на Петър Рогалски за граматика, логика и теология в тяхната латинска и романска традиция.
Сайтът представя работата по поредица проекти, обединени в мегапроекта „Рецепция на атическата драма в България” на ПУ "П. Хилендарски".
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Мода и телевизия, университетска дейност и публицистика, реклама и връзки с обществеността.
Е-сборник, издание на Фронт за комуникация (2002). Обсъжда се ситуацията в културата след/чрез новите технологии за информация и комуникация.
Изследователски проект под ръководството на Николай Аретов. Анкети, статии, отзиви, архив на семинари.
Книги, филми, статии, есета, интервюта.
Сайт за класическо образование и хуманитаристика.
Сайт за лингвистика, антропология и семиотика.