1. Литература (25)
  2. Изкуства (32)
  3. Хуманитаристика (41)
  4. Образование (9)
  5. Религия (9)
Списание за култура и социална политика.
Виртуалната реалност в съвременната култура и образование.
Издание за университетска култура.
Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Списание по проблемите на авторското право и неговата защита.
Книги, списания, изкуства, културни прояви. Издателство "Алтера", сп. "Алтера", сп. "Алтера Академика", Арт-център "Алтера".
Исторически портал и списание.
Журнал за висококачествени снимки, мултимедия и статии.
Архив на списание "Космос", чийто броеве се попълват от потребителите. Форум.
Годишник на Университета в Лодз, Полша.