1. Литература (25)
  2. Изкуства (32)
  3. Хуманитаристика (41)
  4. Образование (8)
  5. Религия (11)
Списание за жената, звездите, небето, цветята, времето, човека...
Списание за интернет технологии, култура и бизнес.
Списание за политика и култура.
Издание на клуб "Приятели на Индия".
Илюстровано списание на Софийската община за история, култура, градоустройство...
Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.
Седмично обществено-икономико-политическо списание.
Списание за политика и култура, издание на БТА. Представя online по един материал от брой.
Списание за обществен живот и култура на българската общност в Унгария (2001).
Литература. Изкуство. Култура.