1. Литература (25)
  2. Изкуства (32)
  3. Хуманитаристика (41)
  4. Образование (9)
  5. Религия (9)
Илюстровано списание на Софийската община за история, култура, градоустройство...
Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.
Седмично обществено-икономико-политическо списание.
Списание за политика и култура, издание на БТА. Представя online по един материал от брой.
Списание за дипломация, политика, медии и култура.
Издание за политика, идеология, история и култура.
Списание за обществен живот и култура на българската общност в Унгария (2001).
Литература. Изкуство. Култура.
Месечно издание за съвременни културни, субкултурни и обществени явления.
Сайт и списание за българска литература, издавано в Германия.