1. Литература (25)
  2. Изкуства (32)
  3. Хуманитаристика (41)
  4. Образование (9)
  5. Религия (9)
Културно-информационен двумесечник на гражданско сдружение "Възраждане".
Онлайн списание с рецензии и отзиви за книги, полезни съвети за пишещи и четящи, афоризми и любопитни факти за книгите.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Издание за иновации и уеб култура.
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Блог на Даниел Ненчев с преглед на новопубликуваното в български списания, информация за събития, интервюта с редактори.
Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".
Тримесечно списание по философия на Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов.
Представя пътешественически и приключенски авантюри по цял свят, културата, бита и историята на народи и племена, велики архитектурни постижения, шедьоври на европейското изкуство, уникални природни феномени.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.