1. Литература (25)
  2. Изкуства (31)
  3. Хуманитаристика (44)
  4. Образование (8)
  5. Религия (11)
Списание за изкуство, наука, философия и публицистика.
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Исторически портал и списание.
Списание за наука, природа, алтернативна медицина, древна история и неочакваното.
Културно-информационен двумесечник на гражданско сдружение "Възраждане".
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Електронно издание, което представя идеи за декорация на интериора и градината.
Издателство за художествена литература. Сп. "Перо" (1990).
Политика, общество, изкуство, демократични ценности.
Сайт и списание за българска литература, издавано в Германия.