Център за личностно развитие.
Център за международни изследвания в областта на образованието и културата.
Международен институт по антропология в Salt Lake City, Utah, USA, ръководен от Лолита Николова.
Институт за съвременно изкуство и терапия. Дейности, проекти и публикации.
Материали в областта на социологията, социалните дейности, политическия маркетинг, демографията и социологията на семейството.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Сдружение в подкрепа на издирването, опазването и популяризирането на културно-историческите ценности. Инициативи, законопроекти, бюлетин.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.
Фондация на хора с интереси в областта на психологията. Издава сп. "Психология за родители" и сп. "Психоанализа".