Фондация за уреждане, обнародване и изследване на богатото наследство на Зографския манастир.
Издания, свързани с етноложки, фолклористични и културноантроположки изследвания, теренни аудио-, фото- и видеозаписи, етнографски дневници и описания, както и обекти, представящи българската традиционна култура.
Новини за литературоведски събития - семинари, конференции, лекции, дискусии.
Клубове, където ученици, студенти и неучащи развиват своите умения в областта на публичното говорене.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Информация за организацията, новини за научни форуми, чествания и срещи, съдържание на списание "Родознание".
Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Международна юбилейна научна конференция "250 години "История славянобългарска", 2-3 ноември 2012 г. Организатори, покана за участие и изисквания към докладите.
Център за личностно развитие.
Изследвания, коментари, анализи, интервюта, документи в областта на политическите науки, международните отношения, ориенталистиката и медиите. Архив на сп. Изток-Запад.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Лаборатория към катедра „Социология" на СУ "Св. Климент Охридски". Информация за проекти и конкурси, библиотека със специализирана литература.
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.