Проучва и анализира съвременните религиозни движения от тоталитарен и деструктивен тип, предоставя консултации и информация по тези въпроси и подпомага правилното ориентиране в тази област на държавата, образователните институции и обществото.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Независима неправителствена организация за защита правата на човека: политически, граждански, културни, социални. Новини, публикации и нормативни документи.
Културна програма и проект за научна програма, информация за участниците, ресурси.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Медиен мониторинг, анализи и публикации в подкрепа на демократичното функциониране на медийната среда в България.
Философска школа. Архив със статии, разкази, бисери на мъдростта и информация за предстоящи и изминали курсове по практическа философия.
Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.
Информация за центъра, програми и учебни планове на специалността Кореистика в СУ, доклади и статии от научни форуми.
Проекти в подкрепа на изкуството, културата, науката, здравеопазването, образованието, политиката, социалната сфера.