Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Асоциация за съхранение, развитие, представяне и популяризиране на българското изкуство. Организира Международния панаир на занаятите и изкуствата във Варна.
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
Невербални подходи в психологическата работа в областта на терапията, превенцията и личностното израстване.
Традиционни български изкуства и занаяти, фолклорни традиции, бит и обичаи. Кулинарен фестивал.
Асоциация за алтернативно съвременно изкуство.