Размисли на Николай Делчев за икономика, свобода, човечност, политика, сигурност и отбрана.
Дневник на Александра Костова с разсеяните й записки за (повече или по-малко) важни за нея хора и неща.
Блог на Пламена Сертева. Представя свои фотографии, рисунки и арт проекти, споделя за работата си с деца и в Арт група "Идействие".
Блог на Димитър Цонев с изследвания и анализи на мрежата (уеб) и коментари за книги, филми, театрални постановки и ежедневие.
Блог на Павлина Върбанова с отговори на езикови питанки и всичко в областта на езиковата култура и историята на езика.
Блог за литература и публицистика.
Блог за софтуер, книги и политика.
Блог на Иван Стамболов с впечатления от книгите, които чете или които някога е чел.
Блог на Иван Стамболов за размисли, публицистика и реклами.
Блог на издателска къща ЛИК. Новини за събития и най-нови заглавия, анкети и игри с подаръци – книги.