Художник. Галерия кавалетна и монументална живопис.
Ателие-галерия на художниците Северина и Владимир Цоневски.
Галерия за представяне на художествени произведения, създадени основно от млади творци.
Художник живописец. Галерия авторски творби и копия на картини от именити творци.
Галерия с произведения на Юлиана Добрикова - български художник, който работи във Виена, Австрия.
Художник. Галерия живопис.
Скулптор. Галерия с малка пластика и живопис.
Художник. Галерия живопис.
Художник живописец и сценограф. Галерия пейжажи, портрети и натюрморти.
Художествена галерия за съвременно изкуство.