Обединение на неправителствени организации, работещи в сферата на изкуството и културата. Информация за кампании и проекти.
Клубът организира и участва в национални и международни проекти в областта на образованието, науката, културата. Новини, конкурси, проекти.
Новини за култура, изкуство и туризъм.
Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Дейност, новини и събития.
В помощ на творческото развитие на талантливи личности в областта на литературата, визуалните изкуства и други сфери на културата. Школа по творческо писане.
Телевизионно предаване за култура и литература по БНТ 2.
Двуезично месечно списание за български традиции и култура.
Онлайн телевизия. Образователни предавания и полезна информация с най-новото от МОМН, представяне на гимназии, колежи и университети, тестове за самооценка на знанията.
Списание с новини, идеи, мнения и анализи на балкански журналисти, интелектуалци, творци и политици.
Телевизия за изкуство, култура, туризъм и пътешествия.