Сайт, открояващ ценностите и стойностите в изкуството и в живота.
Проекти в областта на културата и изкуствата.
Избрани биографии на българи, оставили следва в световната цивилизация.
Списание за култура и свободна журналистика.
Списание за литература, изкуство и култура на БТА.
Сдружение за утвърждаване на дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца и младежи от различни етнически групи чрез култура, образование и спорт.
Проект, представящ поредица от пътешествия и срещи с европейските култури.
Уъркшопи (работилници) за деца и възрастни, посветени на различни техники и приложни изкуства.