Представя материали, свързани с православното богословие, духовност и актуалните проблеми в Църквата и обществото ни.
Основаването на Новата Религия - Духовната Мирова Вълна на Мъдростта. Ваклуш Толев за кундалини, виолетовата аура, посвещения и разкрития, и т.н.
Статии и книги в областта на християнството, страници с текстове на песни и акорди за просвирване на музиката към тях.
Християнски проповеди.
Информация за издадени книги и видео беседи за духовния живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата.
Блог на богослова Драган Бачев, в който представя статии, свързани с православното учение и молитви.
Сайт на Гита Мерджанова за окултна астрология.
Привърженик и последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно. Притчи, молитви и беседи, информация за пътувания и добротворчество.