Независим специализиран сайт за чисто минало и прозрачно настояще.
Блог на Руслан Трад с публицистични статии и изследвания за Близкия Изток и Северна Африка.
Блог на Институт за радикален капитализъм "Атлас".
Сдружение в подкрепа на прокапиталистическото образование и действие в България. Анализи, интервюта, статии за либертарианството.
Нови критически погледи върху заобикалящата действителност. Манифест, публикации, програма, участници.
Блог за политика, е-гражданственост и миграция.
Виртуален каталог и информационен център за критически изследвания на комунизма.
Статии върху българска и руска история, геополитика и международни отношения, енергетика и сигурност.
Международен проект, целящ написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха.
Школи и семинари за демократична просвета.
Снимки от фотоархив на Тодор Славчев, запечатали зловещия съдебен процес на 1-ви състав на т.нар. народен съд.
Професионална организация на преподавателите и изследователите в сферата на политологията.
Сайт на НБУ - документи, материали, анализи за комунистическа България.
Дописки, приписки, разкази за хора, случки и събития.
Първите години на прехода в лични истории.