Информация за колекциите и фондовете на Националния етнографски музей.
Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Гръцки сайт, посветен на историята, културата, литературата, образованието на малцинствените общности в гръцка Западна Тракия, вкл. на помаците.
Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Антична митология, лирика, литература, афоризми. Омир, Хезиод.
Сайт за нестинарската обредност.
Митология на древните народи.