1. Книжарници (235)
  2. Издателства (242)
  3. Печатници (44)
  4. Библиотеки (64)
  5. Речници (51)
  6. Енциклопедии (12)
  7. Блогове (86)
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Книга на Иван Стамболов с 23 текста, пародиращи лирическите жанрове, и картини от Греди Асса.
Кратка история на България от Димитър Марковски и книги за археологически и културни обекти.
Блог, посветен на фотографско издание за старо Габрово.
Тук читателите могат да съхраняват и споделят информация за това какво са чели, какво четат в момента и какво смятат да четат в бъдеще.
Блог с информация за устройства за четене на е-книги и всичко свързано с тях.
Организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в България.
Фирма за доставки на научна и професионална литература и периодика от водещите световни издателства.
Търсачка за електронни книги на български език; списък на библиотеките в България; търсачка за книги на старо; търсачка за книги сред електронните книжарници.