1. Книжарници (268)
  2. Издателства (248)
  3. Печатници (46)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (56)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.
Книга на Александър Ненов за интернет маркетинг.
Книга на семейния консултант Мая Манева за отношенията с любимия човек, с децата и с родителите.
Аудио книги, текстови книги и радиотеатри.
Проект АУДА - литературна аудио антология в помощ на студентите, изучаващи чужди литератури в НАТФИЗ.
Блог на Жюстин Томс за книгите й, посветени на онлайн маркетинга.
Книговезки услуги, подвързване и реставрация на книги.
Манга, комикси и игри.
Поредица книги на Издателска къща "Жанет 45".
Място за обмен на книги, лично творчество и новини за културни събития.