1. Книжарници (251)
  2. Издателства (245)
  3. Печатници (45)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (55)
  6. Енциклопедии (13)
  7. Блогове (87)
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Богословски книги от Александър Лашков.
Място за обмен на книги.
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.
Книга на Александър Ненов за интернет маркетинг.
Аудио книги, текстови книги и радиотеатри.
Проект АУДА - литературна аудио антология в помощ на студентите, изучаващи чужди литератури в НАТФИЗ.
Блог на Жюстин Томс за книгите й, посветени на онлайн маркетинга.
Книговезки услуги, подвързване и реставрация на книги.
Манга, комикси и игри.