1. Книжарници (236)
  2. Издателства (243)
  3. Печатници (44)
  4. Библиотеки (64)
  5. Речници (51)
  6. Енциклопедии (12)
  7. Блогове (86)
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
Информация, свързана с книгите и книгоиздаването.
Всички преписи на южнославянския "Физиолог", сравнени помежду им и в техния пълен текст.
Форум на копирайтинг обществото в България с онлайн пазар за блогове, линкове, статии и Интернет реклами. Предлага безплатни книги за SEO копирайтинг.
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.
Литературно-рекламна агенция. Новини в областта на книгите.
Търговия с книги и книжарски стоки. Издава и разпространява безплатно периодичното издание "Книгите днес".
Устройства за четене на електронни книги.
Конкурс за книга на годината 2010. Номинации и анкета за издадени през 2010 година книги.
Инициатива за подпомагане на книги от българския бизнес.