1. Книжарници (268)
  2. Издателства (248)
  3. Печатници (46)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (56)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Портал към дигиталните ресурси на европейските музеи, библиотеки, архиви и аудио-визуални колекции.
Литературно-рекламна агенция. Новини в областта на книгите.
Търговия с книги и книжарски стоки. Издава и разпространява безплатно периодичното издание "Книгите днес".
Таблети и електронни четци.
Устройства за четене на електронни книги.
Конкурс за книга на годината 2010. Номинации и анкета за издадени през 2010 година книги.
Инициатива за подпомагане на книги от българския бизнес.
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Книги в областите: история, езикознание, етнография, литература, краезнание, мемоари, политика, публицистика.
Книга на Иван Стамболов с 23 текста, пародиращи лирическите жанрове, и картини от Греди Асса.