1. Книжарници (286)
  2. Издателства (255)
  3. Печатници (47)
  4. Библиотеки (66)
  5. Речници (62)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (93)
Луксозен алманах, издание на фондация "Българска гордост". Съдържанието е обособено в кратки текстове, посветени на личност или факт от миналото и съвремието ни.
Годишна награда за любима книга на децата.
Книга на Милена Цветкова. Информация за автора, съдържание, резюме и трейлър на книгата.
Биографична книга за историята на Ги Лалиберте - създателя на Цирк дьо Солей.
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Инициатива на Георги Караджов за създаване книга-игра за Цар Калоян.
Богословски книги от Александър Лашков.
Място за обмен на книги.
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.
Книга на Александър Ненов за интернет маркетинг.