1. Книжарници (275)
  2. Издателства (248)
  3. Печатници (47)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (57)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Детска приключенска поредица от Биляна Траянова.
Луксозен алманах, издание на фондация "Българска гордост". Съдържанието е обособено в кратки текстове, посветени на личност или факт от миналото и съвремието ни.
Годишна награда за любима книга на децата.
Книга на Милена Цветкова. Информация за автора, съдържание, резюме и трейлър на книгата.
Биографична книга за историята на Ги Лалиберте - създателя на Цирк дьо Солей.
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Инициатива на Георги Караджов за създаване книга-игра за Цар Калоян.
Богословски книги от Александър Лашков.
Място за обмен на книги.