1. Книжарници (269)
  2. Издателства (247)
  3. Печатници (46)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (56)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Инициатива за поощряване на четенето. Буккросинг въз основа на читалищната мрежа.
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Луксозен алманах, издание на фондация "Българска гордост". Съдържанието е обособено в кратки текстове, посветени на личност или факт от миналото и съвремието ни.
Годишна награда за любима книга на децата.
Книга на Милена Цветкова. Информация за автора, съдържание, резюме и трейлър на книгата.
Биографична книга за историята на Ги Лалиберте - създателя на Цирк дьо Солей.
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Инициатива на Георги Караджов за създаване книга-игра за Цар Калоян.
Богословски книги от Александър Лашков.
Място за обмен на книги.