1. Книжарници (284)
  2. Издателства (255)
  3. Печатници (47)
  4. Библиотеки (66)
  5. Речници (61)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Детска приключенска поредица от Биляна Траянова.
Луксозен алманах, издание на фондация "Българска гордост". Съдържанието е обособено в кратки текстове, посветени на личност или факт от миналото и съвремието ни.
Годишна награда за любима книга на децата.
Книга на Милена Цветкова. Информация за автора, съдържание, резюме и трейлър на книгата.
Биографична книга за историята на Ги Лалиберте - създателя на Цирк дьо Солей.
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Инициатива на Георги Караджов за създаване книга-игра за Цар Калоян.
Богословски книги от Александър Лашков.
Място за обмен на книги.
Съвременен "препис" на творбата на Паисий - с текст, звук и картина. Аудио записът е по адаптацията на новобългарски език от акад. Петър Динеков.