1. Книжарници (286)
  2. Издателства (254)
  3. Печатници (47)
  4. Библиотеки (67)
  5. Речници (61)
  6. Енциклопедии (16)
  7. Блогове (92)
Списък с електронни публикации на НБУ в хронологичен обхват 2007-2012 г.
Платформа, подпомагаща даряване и размяна на книги.
Проект за дигитализация на ръкописите и старопечатните книги от Рилския манастир.
Място за обмен на книги.
Електронни книги с художествена литература и книги в областта на техниката, историята, здравето.
Информация за четците на електронни книги (eBook readers). Магазин за продажба на устройства за четене на електронни книги.
Блог на Жюстин Томс за книгите й, посветени на онлайн маркетинга.
Онлайн читателски дневник за прочетеното през ваканцията. Списъци със задължителна и незадължителна литература по класове.
Предлага книги-игри и новини за всичко около жанра.
Блог, посветен на фотографско издание за старо Габрово.