Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Официален сайт на академията. Галерия Академия, музей, библиотека.
Организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България.
Институт за развитие и иновации на образованието и науката. Законопроекти, публикации, дискусии.
Курсове по английски език, компютърни курсове. Преводи. Образование в Англия и САЩ.
Структура, дейност, нормативни документи, акредитирани институции, публикации.
Официален сайт. Проекти и програми, нормативни актове, новини в областта на образованието.
Неправителствена организация в помощ на образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.
Неформална организация на студенти от специалност Европеистика на Русенския университет “Ангел Кънчев”.