История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Неправителствена организация, насърчаваща иновативни образователни инициативи и подпомагаща реформите в сферата на образованието чрез сътрудничество между институции на национално и европейско ниво.
Проект SOS.NET за обучение в областта на социалните компетенции на ниво средно образование.
Образователните програми и курсове за самоусъвършенстване, хуманитарна дейност.
Международен фестивал за компютърни изкуства. Правила за участие, жури и награди, график и архив на събития.
Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.
Форум, на който известни учени, дизайнери и културни иноватори споделят идеите си със света за 18 минути.
Клуб на българските студенти в Кьолн, Германия. Актуална информация за дейността на клуба - културни събития, срещи, изложби и др.
Детски образователен център. Конкурси за деца.