Сайт за наука, технологии, IT обучение, знание, образование.
Работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс.
Фондация, основана от семейството на професор Минко Балкански за подпомагане на образованието и науката в България.
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.
Класация за позитивна промяна в образователната система.
Сдружение на българите с опит и образование в чужбина. Насърчава и подпомага млади студенти и ученици да придобият опит в чужбина и да го използват за България.
Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.
Информация за фестивала. Програма на фестивалните събития, учени и екип.