Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Сайт за наука, технологии, IT обучение, знание, образование.
Фестивал на свободното творчество - ежегодна среща на всички почитатели, създатели, поддръжници и нови фенове на свободните изкуства и свободния софтуер.
Образoвателна платформа с конкурсен характер, целяща да запознае младите хора (13-19 г.) с магията да правиш кино по нестандартен, но достъпен начин.
Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.
Европейски консорциум. Разработва и представя програма за обучение на деца с нарушено зрение, посредством театрални техники и използване на взаимодействието между сцена, музика, звуци и контакт.
Организира конференции и събития и представя онлайн лекции за родители, в помощ на образованието, възпитанието и здравето на децата.
Неправителствена организация в помощ на образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.
Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Деца се забавляват в света на изкуството.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Асоциация за развитие на университетското класическо образование. Библиотека с преводи, коментари и статии.