Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Руски, източноевропейски и евразийски център.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
Сайт на Института за средновековна философия и култура – София. Философска литература на български и чужди езици от Античността, Средновековието и Ренесанса.
Работи за развиване на дигитално-медийната грамотност в българските училища още от начален курс.
Семинари за личностно развитие, водени от български и чуждестранни обучители.
Деца се забавляват в света на изкуството.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Институция за свободното време на децата и младежите. Национален календар, проекти, международна дейност.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
История, фотоархив от събития и галерия, представяща обявената за паметник на културата сграда.
Международен фестивал за компютърни изкуства. Правила за участие, жури и награди, график и архив на събития.
Асоциация за изучаване на България. Подпомага проучвания и обмен на знания, свързани с България и българския език, литература, изкуство, култура, история, политика, икономика, международни отношения.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.