Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.
Клуб на българските студенти в Кьолн, Германия. Актуална информация за дейността на клуба - културни събития, срещи, изложби и др.
Детски образователен център. Конкурси за деца.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Образователни дейности, проекти, новини, библиотека.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".
Текуща дейност, структура и история на отдел "Ориенталски сбирки" към направление "Ръкописно-документално и книжовно наследство" на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".