Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.
Проекти, програми, обучения и обменни инициативи в помощ на интегрирането на младите хора в обществото.
Подпомага възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси в България.
Неправителствена организация. Насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители.