Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.
Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.
Информация за фестивала. Програма на фестивалните събития, учени и екип.
Асоциация за развитие на университетското класическо образование. Библиотека с преводи, коментари и статии.