Предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Сдружение, подкрепящо проекти в областта на образованието и обучението на всички степени и във всичките им форми.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Регламент на фестивала, програма и жури, архив на задачи.
Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите с увреждания.
Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.