Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.
Информация за фестивала. Програма на фестивалните събития, учени и екип.
Асоциация за развитие на университетското класическо образование. Библиотека с преводи, коментари и статии.
Предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.
Образователна организация, прилагаща образователните принципи "Номура" за интегрирано образование през целия живот.
Информация за асоциацията, за нейната програма и изяви. Образователни продукти, проучвания, обсъждания и инициативи.
Дейности, издания, сп. "Критическо мислене". Асоциацията работи за насърчаване на грамотността.
Регламент на фестивала, програма и жури, архив на задачи.