Образoвателна платформа с конкурсен характер, целяща да запознае младите хора (13-19 г.) с магията да правиш кино по нестандартен, но достъпен начин.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
История, фотоархив от събития и галерия, представяща обявената за паметник на културата сграда.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.