Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.
Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.
Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.
Сдружение за подпомагане и подобряване на достъпа до обществена информация на гражданите и разработване на политики за преодоляване на обществената неангажираност.
Информация за фестивала. Програма на фестивалните събития, учени и екип.
Асоциация за развитие на университетското класическо образование. Библиотека с преводи, коментари и статии.
Предоставя информация за българските ресурси в областта на научните изследвания.
Европейска студентска организация за културен обмен и сътрудничество. Календар на събития, проекти, летни университети.
Сдружение, подкрепящо проекти в областта на образованието и обучението на всички степени и във всичките им форми.