Представяне на български музеи, дигитална библиотека, списание, магазин, новини от света на музеите...
Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Европейски консорциум. Разработва и представя програма за обучение на деца с нарушено зрение, посредством театрални техники и използване на взаимодействието между сцена, музика, звуци и контакт.
Обучителен център, в който децата се запознават с постиженията на изобразителното изкуство и културни традиции.
Публикации, научен електронен архив, проекти и конкурси, и новини за събития.
Образoвателна платформа с конкурсен характер, целяща да запознае младите хора (13-19 г.) с магията да правиш кино по нестандартен, но достъпен начин.
Детски музей и научен център. Интерактивни игри, които събуждат любопитството на децата към наука, комуникации и изкуства.
История, фотоархив от събития и галерия, представяща обявената за паметник на културата сграда.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.