История, фотоархив от събития и галерия, представяща обявената за паметник на културата сграда.
Конференция, чиято мисия е да насърчи по-доброто образование и комуникация с децата на новото време.
Образователна институция в София, насочена към разпространяване на китайския език и задълбочаване познанията на хората от различните страни за китайския език и култура.
Инициативи, проекти и ресурси в помощ на педагозите, работещи и откриващи талантливи деца.
Център за междукултурно обучение. Семинари, ателиета и обучения за ефективна работа в среда на многообразие и различия.
Сдружение за гражданско и интеркултурно образование.
Организиране и провеждане на специализирани научни форуми.
Лингвистичен клуб към Филологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски". История на клуба, новини и архив за събития, библиотека с книги, статии и онлайн публикации.
Център по сугестопедия. Популяризира и прилага сугестопедията като учебен метод, разкриващ безкрайния потенциал на човешката личност.