Центърът подпомага сътрудничеството между учени от Северна Америка и страни от Югоизточна Европа и прави по-достъпни научните изследвания в България за северноамерикански учени.
Фестивал на свободното творчество - ежегодна среща на всички почитатели, създатели, поддръжници и нови фенове на свободните изкуства и свободния софтуер.
В помощ на хората със зрителни увреждания в България - за тяхното образование и професионална реализация.
Неправителствена организация за обучение и квалификация на деца и възрастни.
Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.