Основни дейности, семинари, научни конференции, реализирани проекти и издания.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Център за семейно развитие. Подпомага развитието на децата от най-ранна възраст.
В помощ на даровити деца и млади хора в обучението и при реализирането на проекти в областта на науката и техниката.
Информация за проекти и инициативи в помощ на родители, учители и ученици. Архив с публикации. Новини за събития.
Специализирана методическа литература и образователен софтуер. Курсове за обучение на учители.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Ателие за развитие на креативността и интелекта.