Факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Информация за структура, програми и специалности.
Блог на курса по теория на литературата за студентите от Центъра за източни езици и култури на СУ "Св. Климент Охридски".
Катедра по български език при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и проекти, примерни тестове.
Факултет на Провдивски университет "Паисий Хилендарски". Новини, проекти, участия в научни форуми, минали събития, издания.
Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.
Специализирана агенция за консултации в областта на образованието в чужбина.
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.