Реализирани проекти, фото галерия от проведени образователни курсове, семинари и конференции.
АМТИ - Висше училище по изкуства. Обучава студенти в музикално-фолклорни и хореографски специалности.
Специализирана агенция за консултации в областта на образованието в чужбина.
Информация за образователната система в Италия и нейните университети.
Катедра в ПУ "Паисий Хилендарски". История и актуална информация, издания, научни форуми.
Литературна катедра при ПУ "Паисий Хилендарски". Новини, информация за научни форуми, за конкурси и нови издания.
Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Курс за студенти. Програма на курса, работни проекти, доклади и резюмета, презентации, представени в рамките на студентски конференции.
Висше училище за професионални музиканти. Включва пълния спектър на музикално-теоретичните и изпълнителски специалности.