Блог на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките.
Научен дневник на османиста Стоян Шиваров за проекта, изучаващ етническото българско население извън съвременните граници на Р България.
Дружество за интердисциплинарни национални и международни проекти в областта на културата, изкуствата, науката и образованието.
Азбучник на имената, етимология на имената, групиране по значения, именни дни, имена на божества и светии, календар на имената.
Американска библиография на славянски и източноевропейски проучвания; каталог на славянски и източноевропейски библиографски ресурси.
За историята от древността до днес в статии, монографии, коментари, снимки, документи, архиви, исторически извори, събития и герои, материали по етнология, връзки.
Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Институт и музей в системата на БАН. Издателска дейност, виртуална колекция, проекти.