Сдружение за популяризиране и опазването на исторически и културни ценности.
Изучава и популяризира културното наследство на мислители, учени и творци, допринесли за установяването на висока култура и по-дълбоко разбиране на процесите в света.
Професионален правен блог. Закрила на културното наследство. Културни права. Авторски права.
Информация за съюза, новини за актуални събития и отзиви за тях в медиите, галерия с произведения на изкуството и културата.
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Портал за българското културно наследство.
Подкрепя проучването, съхраняването, популяризирането, рационалното използване и управление на културното наследство в Югоизточна Европа.
Информация и фотографии на паметници на културата от цял свят, включени в Световното културно и природно наследство на човечеството.
Сдружение в подкрепа опазването и популяризирането на българското културно-историческо наследство. Списание "Будител".
Специализирана организация в областта на опазване паметниците на културата.