Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Насърчава сътрудничеството на изследователи в хуманитарните и социалните науки от Северна Америка и България.
Блог за хумористично и пародийно представяне света на различни науки.
Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.
Предаване на БНТ за най-ценния човешки ресурс – УМЪТ.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.