Списание върху проблемите на хуманитарните и социалните науки. Архив на предишни броеве.
Теоретични и приложни изследвания в областта на компютърната обработка на естествените езици. Проекти, продукти, ресурси.
История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.
Предаване на БНТ за най-ценния човешки ресурс – УМЪТ.
Форум, на който известни учени, дизайнери и културни иноватори споделят идеите си със света за 18 минути.
Информация за организацията и клоновете и секциите й в страната. Представени са съдържанията на списание "Наука", издание на СУБ.
Международна организация на Обединеното кралство за създаване на образователни възможности и културни контакти.
Разработки на асоциацията: синтезатор на реч, проверка на правопис и сричкопренасяне, обработка на текстови корпуси, определяне частите на речта на думите в текст.
Информация за исляма в статии, книги и аудио. Религиозен диалог ислям и християнство, ислямът и науката, коранът и науката.