Място, където се разказват истории и се разкриват истини.
Публикува различни по жанр и стил театрални материали.
Периодично издание на литературна група "Нова социална поезия". Представя поезия, проза и критични статии.
Официално издание на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Трибуна за дискусии и обмен на научни идеи и резултати в областта на историческата и на географска науки.
Автобиография, книги, преводи и интервюта.
Списание, което представя реализирали се българи чрез интервюта и разкази за техния живот и таланти.
Списание за литература и други изкуства.
Списание за хумор и сатира.
Списание за фолклористични, етноложки и антроположки изследвания. Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките.
Списание за езотерика, тайни и загадки.